ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SERVICE PORTAL  


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μαστογραφία
Ακτινογραφία
Διαγνωστικές Οθόνες
Διαγνωστικός Εξοπλισμός
Καρδιολογία
Υγρό Ηλιο
Μαγνητικών Τομογράφων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πολιτική για την Ποιότητα

Η KMS Medical εμπορεύεται ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχει τεχνική υποστήριξη στα προϊόντα της.

Στην KMS Medical εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα ως προς τα ISO 9001:2000, ΚΥΑ 1348/04 & ISO 13485:03 με απώτερο σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας.

Η εταιρία μας γνωστοποιεί την πολιτική για την ποιότητα εντός της εταιρίας και φροντίζει να γίνεται κατανοητή από όλους τους υπαλλήλους της.

Η KMS Medical δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα, για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ΚΥΑ 1348/04 & ISO 13485:03 καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών της.

Αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα εχουν τεθεί στην εταιρία μας οι οποίοι και επανεξετάζονται κατά τις Ανασκοπήσεις απο τη Διοίκηση.

Επιπλέον, αναλύονται δεδομένα και στοιχεία για την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης καταλληλότητας των αντικειμενικών στόχων και της Πολιτικής για την Ποιότητα.

Αρχική Υπηρεσίες
Εταιρία Πιστοποιήσεις
Προϊόντα Επικοινωνία

Copyright © 2022  KMS Medical. All Rights Reserved. Created by Dynabyte.